Login

Inimkaubanduse nõudlus

Inimkaubanduse liikumapanevaks jõuks on nõudlus erinevate teenuste või toodete järele. Neid teenuseid või tooteid soovitakse saada tavalisest odavamalt või tasuta, või on tegemist sellise tegevusega, mis seaduse mõistes on kuritegelik.

Nõudlus odava või tasuta tööjõu järele

 Isegi muidu seaduslikult tegutsevad ettevõtted võivad kasumi suurendamiseks kasutada ebaseaduslikke võtteid, sh orjatööd. Otsitakse odavat tööjõudu, kelleks sageli on migrandid. Vananeva elanikkonnaga Lääne-Euroopas on suurenenud ka vajadus võõramaiste kodutööliste ja hooldajate järele. Sellisteks töödeks vajatakse eelkõige naiste tööjõudu. Mehi kaubeldakse farmidesse ja ehitusele. Mõnes regioonis on suur turg laste tööjõule, kuna see on tavaliselt odavam ja lastega on lihtsam manipuleerida kui täiskasvanutega.

 Suurenevast nõudlusest odava tööjõu järele on kujunenud üks inimkaubanduse soodustegureid terves maailmas. Viimastel aastatel on ülemaailmne turusituatsioon tinginud kiire nõudluse madalaprestiižse töö, näiteks koduteenijate järele. Seetõttu on migrandid üha kaitsetumad nii töise kui ka seksuaalse ekspluateerimise suhtes. Turumajanduslikus mõtlemises propageeritakse avalikult globaliseerumise ja võimaluste paljususe ideid ergutades inimeste fantaasiat leidma materiaalse vaesuse probleemidele lahendust mitte oma riikide piires, vaid ülemaailmsel turul.

Nõudlus prostitutsiooni järele

 Kui poleks inimesi, kes valmis seksi eest maksma, ei saaks ka olla prostitutsiooni ja naistega kaubitsemist. Kuna nõudlus on suur ja mitmekülgne, on selle rahuldamiseks vaja pidevat noorte ning tervete naiste ja laste aga ka noorte meeste juurdevoolu.

 Prostitutsiooninõudlust hoiavad üleval inimesed: 

        kes on rahulolematud olemasoleva paarisuhtega ega oska seda kuidagi paremaks muuta;

        kellel on madal enesehinnang;

        kelle jaoks seks on osa tarbimisest, ostetav kaup;

        kelle seksuaalharidus ja väärtushinnangud tulenevad pornotööstusest;

        kes ei suuda leppida mehe ja naise rollide muutumisega ühiskonnas ning soovivad jätkuvalt naise üle domineerida.

Kuigi seksiostjad moodustavad elanikkonna vähemuse, rahastavad need vähesed oma tegevusega aktiivselt kuritegevust. Mitmetes riikides on seksiost keelatud, mõnes riigis on olemas teraapiagrupid meestele, kes soovivad oma elukvaliteeti ja käitumist muuta.

Nõudlus tervete organite järele

Tervet organit vajavaid inimesi on alati rohkem, kui saadavalolevaid organeid. Siirdamise järjekorrad on pikad, paljud patsientidest surevad enne, kui ametlik järjekord nendeni jõuab. Kuigi meil on vähe informatsiooni inimkaubanduse selle aspekti kohta, on siiski oletatud, et organite puudus on tekitanud nõudluse ebaseaduslikult saadavate organite järele. Probleemi kasutavad ära kuritegelikud rühmitused, kes avaldavad survet äärmises vaesuses elavatele inimestele, püüdes neid veenda oma organeid müüma. Kui veenmine ei õnnestu, üritatakse soovitud tulemust saavutada vägivaldsete vahenditega.