Emotsionaalse toe telefon

Eesti keeles 655 8088
Vene keeles 655 5688

Psühholoogiline kriisinõustamine

Tallinna Psühholoogiline Kriisiabi 

Telefon 6 314 300

Avatud E-N 15.00 -19.00  ja R 15.00 -18.00

Psühholoogiline nõustamine, silmast-silma vastuvõtud Tallinna linna elanikele aadressil Pärnu mnt. 9a Tallinn.

Inimkaubandusohvrite ja prostitutsiooni kaasatute nõustamine 

Tallinn ATOLL keskus telefon 655 6140 
Avatud E K R 15.00 - 19.00
T N 12.00 -16.00
Jõhvi AVA keskus telefon  775 1893 
Avatud E 11.00-16.00
Tartu Toome keskus telefon 631 4600 
Avatud N 11.00-16.00

Eluliini Naiste tugikeskused varjupaigad

Naiste tugikeskus Harjumaal
Naiste tugikeskus Raplamaal
Naiste tugikeskus Järvamaal
Naiste tugikeskus Lääne-ja Hiiumaal
Telefon 5515491 ööpäevaringselt

Inimkaubandusohvrite nõustamine 

Telefon  655 6140 
Avatud  T  12.00-16.00 
muul ajal telefon 5515491 

Mittetulundusühing Eluliin

Eluliin kui abistamiskeskus loodi Eesti-Rootsi Suitsidoloogia Instituudi direktori, Airi Värniku eestvedamisel 1996. aasta kevadel ning alates 1997. aasta veebruarist on Eesti abistamiskeskus Eluliin Befrienders Internationali täieõiguslik liige.

Abistamistegevus, mis on suunatud eelkõige üksikute, õnnetute, masendunud ja/või enesetapumõtetega inimeste emotsionaalseks toetamiseks, sai alguse 1954. aastal Inglismaal. Kakskümmend aastat hiljem moodustas inglise vaimulik Chad Varah erinevates riikides tegutsevate abistamiskeskuste tegevuse koordineerimiseks organisatsiooni Befrienders International.

Befrienders International on ülemaailmne abistamisliikumine, mille ülesandeks on arendada üle kogu maailma vabatahtlikul tööl rajanevat enesetappude ennetamistalitust.

Befrienders Internationali eesmärgiks on aidata ja emotsionaalselt toetada kriisiseisundis ja/või enesetapumõtetega inimesi. Kõigi Befrienders Internationali keskuste vabatahtlike poolt pakutav abi on anonüümne ja konfidentsiaalne, hinnanguid ega terapeutilisi nõuandeid ei anta. Igal Befrienders Internationali liikmesmaal on olemas vähemalt üks abistamiskeskus, mis on moodustatud psühholoogilise erikoolituse läbinud vabatahtlike baasil.

Alates 04.08.1997.a. on Eesti abistamiskeskus Eluliin iseseisev juriidiline üksus - mittetulundusühing Eluliin. MTÜ Eluliini juhatusse kuulub 3 liiget Eda Mölder, Kaido Taim, Mare Raidla.

Tänaseks päeaks on MTÜ Eluliin käinud läbi pika arengutee ja muutunud emotsionaalset abi andvast vabatahtlike organisatsioonist mitmekülgset abi pakkuvaks vabatahtlike ja professionaalide ühenduseks.

MTÜ Eluliin pakub lisaks emotsianaalsele toetusele ka psühholoogilist nõustamist (kriisiabi: debriefing-gruppe, EMDR; psühholoogilist rehabilitatsiooni: psühhodünaamilisi gruppe ja individuaalset nõustamist) sotsiaalset nõustamist erinevatele sihtrühmadele (inimkaubandusohvrid, prostitutsiooni kaasatud, sõltuvusega isikud, HIV- positiivsed isikud).

Tegevuseks MTÜ Eluliini projektides ja hangetes on nõutav teenuse tasemele vastava kvalifikatsiooni 
psühholoog, psühholoogiline nõustaja, psühhiaater,  psühhoterapeut, sotsiaalnõustaja, telfor omamine.

Kontakt MTÜ Eluliin juhatusega 
e-posti teel admin@eluliin.ee

Tule vabatahtlikuks!

MTÜ Eluliin korraldab kaks korda aastas uute vabatahtlike koolitusi.
Kevadkoolitused algavad märtsis - aprillis ja sügiskoolitused oktoobris-novembris.
Oma soovist osaleda vabatahtlike tegevuses või tulla koolitusele
võib märku anda aasta läbi saates oma soovi e-posti aadressil vabatahtlik@eluliin.ee