Emotsionaalse toe telefon

 

Eesti keeles

655 8088

 

Vene keeles

655 5688

Tallinna psühholoogiline kriisiabi

 

6 314 300

E, T, K, 12.00 -19.00 

N, R 15.00 -19.00

Strengthening skills and human capital towards the integration of victims of trafficking

 

Andreia

 

kysk

 

EU

Loe lisa >

Assistance for foreign women in Estonia

 

CALL 15333

Mondays 10-15 o'clock.

Inimkaubandusohvrite ja prostitutsiooni kaasatute nõustamine 

 

Tallinn ATOLL keskus

655 6140

Avatud E K R 15.00 - 19.00

T N 12.00 -16.00

 

Jõhvi AVA keskus

775 1893

Avatud E 11.00-16.00

 

Tartu Toome keskus

631 4600 

Avatud N 11.00-16.00

 

 

Eluliini Naiste tugikeskus

 

5515491

ööpäevaringselt

Inimkaubandusohvrite nõustamine 

 

655 6140

Avatud  T  12.00-16.00

 

5515491

muul ajal telefon

Mittetulundusühing Eluliin

Eluliin kui abistamiskeskus loodi Eesti-Rootsi Suitsidoloogia Instituudi direktori, Airi Värniku eestvedamisel 1996. aasta kevadel ning alates 1997. aasta veebruarist on Eesti abistamiskeskus Eluliin Befrienders Internationali täieõiguslik liige.

Abistamistegevus, mis on suunatud eelkõige üksikute, õnnetute, masendunud ja/või enesetapumõtetega inimeste emotsionaalseks toetamiseks, sai alguse 1954. aastal Inglismaal. Kakskümmend aastat hiljem moodustas inglise vaimulik Chad Varah erinevates riikides tegutsevate abistamiskeskuste tegevuse koordineerimiseks organisatsiooni Befrienders International.

Befrienders International on ülemaailmne abistamisliikumine, mille ülesandeks on arendada üle kogu maailma vabatahtlikul tööl rajanevat enesetappude ennetamistalitust.

Befrienders Internationali eesmärgiks on aidata ja emotsionaalselt toetada kriisiseisundis ja/või enesetapumõtetega inimesi. Kõigi Befrienders Internationali keskuste vabatahtlike poolt pakutav abi on anonüümne ja konfidentsiaalne, hinnanguid ega terapeutilisi nõuandeid ei anta. Igal Befrienders Internationali liikmesmaal on olemas vähemalt üks abistamiskeskus, mis on moodustatud psühholoogilise erikoolituse läbinud vabatahtlike baasil.

Alates 04.08.1997.a. on Eesti abistamiskeskus Eluliin iseseisev juriidiline üksus - mittetulundusühing Eluliin. MTÜ Eluliini juhatusse kuulub 3 liiget Eda Mölder, Kaido Taim, Mare Raidla.

Tänaseks päeaks on MTÜ Eluliin käinud läbi pika arengutee ja muutunud emotsionaalset abi andvast vabatahtlike organisatsioonist mitmekülgset abi pakkuvaks vabatahtlike ja professionaalide ühenduseks.

MTÜ Eluliin pakub lisaks emotsianaalsele toetusele ka psühholoogilist nõustamist (kriisiabi: debriefing-gruppe, EMDR; psühholoogilist rehabilitatsiooni: psühhodünaamilisi gruppe ja individuaalset nõustamist) sotsiaalset nõustamist erinevatele sihtrühmadele (inimkaubandusohvrid, prostitutsiooni kaasatud, sõltuvusega isikud, HIV- positiivsed isikud).

Tegevuseks MTÜ Eluliini projektides ja hangetes on nõutav teenuse tasemele vastava kvalifikatsiooni 
psühholoog, psühholoogiline nõustaja, psühhiaater,  psühhoterapeut, sotsiaalnõustaja, telfor omamine.

Kontakt MTÜ Eluliin juhatusega 
e-posti teel admin@eluliin.ee

Tule vabatahtlikuks!

MTÜ Eluliin korraldab kaks korda aastas uute vabatahtlike koolitusi.
Kevadkoolitused algavad märtsis - aprillis ja sügiskoolitused oktoobris-novembris.
Oma soovist osaleda vabatahtlike tegevuses või tulla koolitusele
võib märku anda aasta läbi saates oma soovi e-posti aadressil vabatahtlik@eluliin.ee