Psühholoogiline kriisinõustamine

Psühholoogilise kriisiabi teenust osutatakse silmast silma vastuvõttudena ja telefoninõustamisena 

E, T, K, 12.00 -19.00 

N, R 15.00 -19.00. 

Juuli, juuni, august 15.00 -19.00 kõikidel tööpäevadel.
Teenusele registreerimine, telefonil 6314300, eesti ja vene keeles