Ajalugu

MTÜ Eluliin


Eluliin kui abistamiskeskus loodi Eesti-Rootsi Suitsidoloogia Instituudi direktori, Airi Värniku eestvedamisel 1996. aasta kevadel ning alates 1997. aasta veebruarist on Eesti abistamiskeskus Eluliin Befrienders Internationali täieõiguslik liige.

Abistamistegevus, mis on suunatud eelkõige üksikute, õnnetute, masendunud ja/või enesetapumõtetega inimeste emotsionaalseks toetamiseks, sai alguse 1954. aastal Inglismaal. Kakskümmend aastat hiljem moodustas inglise vaimulik Chad Varah erinevates riikides tegutsevate abistamiskeskuste tegevuse koordineerimiseks organisatsiooni Befrienders International.

Befrienders International on ülemaailmne abistamisliikumine, mille ülesandeks on arendada üle kogu maailma vabatahtlikul tööl rajanevat enesetappude ennetamistalitust.

Befrienders Internationali eesmärgiks on aidata ja emotsionaalselt toetada kriisiseisundis ja/või enesetapumõtetega inimesi. Kõigi Befrienders Internationali keskuste vabatahtlike poolt pakutav abi on anonüümne ja konfidentsiaalne, hinnanguid ega terapeutilisi nõuandeid ei anta. Igal Befrienders Internationali liikmesmaal on olemas vähemalt üks abistamiskeskus, mis on moodustatud psühholoogilise erikoolituse läbinud vabatahtlike baasil.

Alates 04.08.1997.a. on Eesti abistamiskeskus Eluliin iseseisev juriidiline üksus - mittetulundusühing Eluliin. MTÜ Eluliini juhatusse kuulub 3 liiget Eda Mölder, Kaido Taim, Mare Raidla.

Tänaseks päeaks on MTÜ Eluliin käinud läbi pika arengutee ja muutunud emotsionaalset abi andvast vabatahtlike organisatsioonist mitmekülgset abi pakkuvaks vabatahtlike ja professionaalide ühenduseks.

MTÜ Eluliin pakub lisaks emotsionaalsele toetusele ka psühholoogilist nõustamist (kriisiabi: debriefing-gruppe, EMDR; psühholoogilist rehabilitatsiooni: psühhodünaamilisi gruppe ja individuaalset nõustamist) sotsiaalset nõustamist erinevatele sihtrühmadele (inimkaubandusohvrid, prostitutsiooni kaasatud, sõltuvusega isikud, HIV- positiivsed isikud).

 

Alates 2005 aastast keskendutakse lisaks sostiaalse – ja psühholoogilise rehabilitatsiooni teemadele.

Tegevuseks MTÜ Eluliini projektides ja hangetes on nõutav teenuse tasemele vastava kvalifikatsiooni  ( psühholoog, psühholoogiline nõustaja, psühhoterapeut, sotsiaalnõustaja, telfor, jurist) omamine.

Kontakt MTÜ Eluliin juhatusega 
e-posti teel admin@eluliin.ee