Harta

Eluliini Emotsionaalse toe  keskus ja Центр эмоциональной  поддержки Линия жизни töötavad vabathtlikkuse alusel ja nende keskuste töö põhineb Befrienders Internationali  HARTA põhimõtetel.

Befrienders Internationali  eesmärk on arendada vabatahtlikku tegevust suitsiidijuhtumite vähendamiseks. Osaliselt saavutatakse see teadvustades suitsiidi kui sotsiaalset probleemi ja korraldades sellekohaseid uuringuid. Esmane on aga siiski luua vabatahtlikule tööjõule rajanevaid keskusi abistamaks neid, kes on kriisis ja keda võib ähvardada oht, et nad võitavad endalt elu.

Kaheksast punktist koosnev HARTA määrab, mida keskused pakuvad ja kuidas nad tegutsevad. Harta eesmärk on tutvustada võimalikult laiale üldusele keskuse pakutavate teenuste põhiolemust.

Tutvustades keskuste tegevust, paneb harta sellega aluse koostööle teiste organisatsioonidega, andes viimastele võimaluse otsustada, kas neil sobib ja kas nad soovivad abistamistegevusega  liituda. Harta selgitab ka võimalikele rahastajatele, mida neil palutakse toetada. Eelkõige aga selgitab see, mida keskustelt võib oodata.

 
HARTA

1. Keskuste põhieesmärk on pakkuda emotsionaalset toetust inimestele, kes võivad endalt elu võtta.

2. Keskuses töötavad vabatahtlikud püüavad leevendada ka õnnetuse, üksindustunde, meeleheite ja depressiooni korral, kuulates ära ning toetades inimesi, kellele tundub, et neil pole kusagilt mujalt mõistamist ja kaastunnet otsida.

3. Kontakteerumine keskusega ei piira abivajaja vabadust, mida kaitseb ka õigus jääda anonüümseks.

4. Asjaolu, et keegi on võtnud kontakti keskusega (telefoni teel) on konfidentsiaalne nagu on ka kõik muu, mida see inimene on öelnud või mis temast on teada.

5. Keskused on poliitika- ja sektidevälised ning vabathtlikud ei suru oma isiklikke veendumusi mitte kellelgi peale.

6. Vabatahtlikud valivad, õpetavad välja, juhendavad ja toetavad teised kogenud vabatahtlikud.

7. Teatud kindlatel juhtudel võivad keskused paluda professionaalse konsultandi nõuannet.

8. Vajaduse korral võidakse inimestele soovitada võimalust otsida lisaks keskuse pakutavale toetusele ka professionaalset abi.