Varasemad projektid

 

2019

Andreia

Andreia Andreia

EUEU

 

 

2018

Koolitused erivajaduste ja puudega inimkaubanduse ohvrite märkamiseks, äratundmiseks ja juhised esmaseks sekkumiseks.

Partner
Vaimupuuetega Inimeste Tugiliit www.vaimukad.ee

Projekti toetab Hasartmängumaksu Nõukogu

 

Rahvusvahelise naiste keskuse töö arendamine Eestis.

Partner
Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus www.enut.ee

Projekti toetab Hasartmängumaksu Nõukogu

 

Image removed. Seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil toimunud inimkaubanduse ohvrite abistamine

Image removed.Erivajadustega ja puudega inimkaubandusohvrite märkamiseks, äratundmiseks ja juhised esmaseks sekkumiseks.